Рекох на моя приятел: “Виж я как се обляга върху ръката на този човек. Преди не повече от ден тя се облягаше тъй върху моята ръка”.

Моят приятел рече: “Утре тя ще се обляга върху моята”.

Рекох му: “Виж я, моля ти се, как е седнала до него. Вчера тя седеше така до мен”.

“Утре – до мен”, каза той.

Аз: “Виж, тя пие вино от чашата му; вчера тя пиеше от моята чаша”.

Той: “Утре тя ще пие вино от моята”.

Аз: “Виж как го гледа с премрежени очи. Вчера тя гледаше така мен”.

Той: “Мен ще гледа тя утре”.

Аз: “Чуваш ли как шепне нежни думи в ушите му? Същите думи шепнеше тя вчера в моите уши”.

Той: “Утре тя ще ги шепне в моите”.

Аз: “Гледай, тя го прегръща! Тъй ме прегръщаше тя вчера!”

А той: “Аз ще съм утре в нейните прегръдки”.

“Каква странна жена!”, рекох аз.

Но моят приятел ми рече: “Тя е като живота, притежавана от всички хора; и като смъртта тя покорява всички хора; и като вечността обгръща всички хора”.

Халил Джубран