• Мога ли да се въздържа да давам съвети?
  • Мога ли да се опитвам да не тълкувам преживяванията на другия човек?

3. Бъдете внимателни, но отпуснете очи

Идеята на активното слушане не е да се напрягате или да се концентрирате прекалено, а да осъзнавате какво казва говорещият по естествен и фокусиран начин. Най-добре е да блокирате разсейващите фактори – околните звуци и дейности – които могат да привлекат вниманието ви. Ако начина на говорене или акцента на някого започне да грабва вниманието ви, насочете се обратно към думите.

4. Слушайте както думите, така и мълчанието между тях

Много от нас не обичат паузите и това, което наричаме „неловко мълчание“. Но в тези паузи можем да разъждаваме върху смисъла на това какво е казал другият човек. Опитайте да накарате мозъка си да не блуждае през тези мигове тишина. Може самата пауза да има значение.

5. Задавайте отворени въпроси

Когато усетите, че е подходящо, задавайте отворени въпроси като „Как ти се стори...?“, „Как се почувства...?“, „Какво мислиш за...?“ Това ще направи разговора по-добър и ще ви позволи да получите още информация.

Всеки има нещо да каже, някаква история или думи, от които можем да научим нещо. Слушайте – слушайте онези около вас – независимо дали са ви близки, или са нови лични или професионални познати. Никога не знаете къде ще ви изведат нечии думи.

Източник: Psychology Today