Науката често ни насърчава с удивителните си открития. Например, учени от Калифорнийския университет наскоро откриха как можем да помогнем на родителите си да живеят по-добре и по-дълго. Рецептата се оказва удивително проста.

Оказва се, че самотата играе ключова роля за ускоряване на процеса на остаряване и свързаната с това смъртност. Учените наблюдавали състоянието на 1600 възрастни хора на средна възраст от 71 години. Дори фактори като здравето и социално-икономическото състояние не били от значение. Единствено самотата.

В течение на 6 години от изследването само 14% от възрастните хора, които били редовно посещавани от роднините си, починали, в сравнение с 23% от участниците без семейни посетители.

Колкото по-възрастни стават хората, толкова повече важност придават на отношенията с членовете на семейството си. Същевременно децата и внуците имат нужда от по-малко общуване с по-старото поколение.

Като цяло, възрастните хора са по-толерантни към недостатъците на своите приятели и роднини. Те винаги са готови да споделят натрупания житейски опит с по-младите, както и да ни помогнат да разберем какво си струва и какво – не, нашите емоции.

Търсим родителите, бабите и дядовците си за съвети, питаме ги за рецепти или просто имаме нужда от тяхната прегръдка. Важно е да помним колко време са посветили на нас, колко продължават да ни дават и колко се нуждаят от нашето внимание и грижа. По няколко часа на седмица, по едно обаждане всеки ден – така ще увеличите шанса им да живеят по-дълго и щастливо.

Източник: Bright Side