"Наскоро попитах мама: "А възможно ли е да се влюбиш в идиот (женкар, подлец, жиголо)?"

Мама, от чиято ирония можеш да загребваш с лъжици, отговори така:

"Да се влюбиш можеш и в нощно гърне. Но тогава бъди така добра да признаеш честно, че обичаш именно такова гърне и очакваш от него не повече, отколкото трябва да се очаква от нощно гърне...

И всичко ще тръгне така добре, както се случва тогава, когато използваш нещата по тяхното пряко предназначение....

Но тежкò ти ако ти, влюбвайки се в нощно гърне, започнеш да разказваш на всички, че си придобила яйца Фаберже и сега притежаваш несметно съкровище...

И още по-лошо, ако започнеш самата ти да вярваш, че още съвсем малко и "яйцата" ще започнат да носят капитал и че те само временно стоят на етажерката, но достатъчно е само малко да ги приведеш в ред и те ще засияят веднага с всичките си цветове...

А вече съвсем зле е ако ти започнеш всеки ден да завираш глава в своето нощно гърне и с нетърпение да го разпитваш по отношение на това кога то, гад такава, ще стане толкова ценно, колкото яйцата Фаберже...

Накратко - научѝ се да обичаш именно онова, в което си се влюбила, а не това, което сама си си измислила!"

Източник: my-spirala.net