„Няма толкова твърда скала, през която постоянството на вълните, да не си прокара път.“ (Лукреций Кар)

Тит Лукреций Кар е древноримски поет и философ. Последовател на Епикур в материалистическите му схващания за човека и обществото. Автор на обемистата философска поема „За природата на нещата“ в 6 книги, общо над 7000 стиха, издадена от Марк Тулий Цицерон.