Психолозите вярват, че можете да научите доста неща за един човек, като го накарате да предприеме няколко доста простички действия. Тестът се състои от 4 лесни задачки, които хората като цяло вършат интуитивно.

Пробвайте се…

Кръстосайте пръстите на двете си ръце.

Ако десният ви палец ви е най-отгоре, запишете на едно листче хартия числото 2. Ако е левият – тогава 1.

Затворете едното си око и се прицелете в невидима цел.

Ако сте затворили дясното око, запишете 1. Ако е лявото – 2.

Кръстосайте ръцете си пред гръдния кош.

Вижте коя ръка е най-отгоре. Ако лявата лежи върху дясната, запишете 1. Ако дясната е върху лявата – 2.

Пляскайте.

Ако лявата ви ръка е върху дясната, докато пляскате, запишете 1. В противен случай – 2.

Резултатите.