4. Имате ли доверие на половинката си, смятате ли, че е честна и откровена с вас?

Винаги - 4 т.
През по-голямата част от времето - 3 т.
Понякога - 2 т.
Почти никога - 1 т.
Никога - 0 т.

Доверието е основен елемент на всяка една стабилна връзка. Липсата му води до страх, безпокойствие, негодувание и чувство за несигурност.

5. Самите вие честни и откровени ли сте с партньора си? Нечестността може да бъде както спестяване на истината, така и откровени лъжи.

Винаги - 4 т.
През по-голямата част от времето - 3 т.
Понякога - 2 т.
Почти никога - 1 т.
Никога - 0 т.

Подобно на доверието и тук ако не сте честни или откровени, можете да накарате партньора си да изпитва безпокойство, да се страхува, възмущава или да е несигурен.

6. Считате ли, че вие и партньорът ви общувате ефективно помежду си? Ефективната комуникация означава, че може да обсъждате чувства и други неща, които са особено важни за вас, а не само организационни проблеми.

Винаги - 4 т.
През по-голямата част от времето - 3 т.
Понякога - 2 т.
Почти никога - 1 т.
Никога - 0 т.

Комуникацията е от ключово значение за стабилната и добра връзка. Без нея често можем да направим неправилни предположения за своя партньор. Ефективното общуване е важно и за поддържането на близостта между двама души. А това води до доверие и честност.

7. Колко често несъгласието и спорът стават лични и сериозни и довеждат например до повишаване на гласа и обиди?

Винаги - 0 т.
През по-голямата част от времето - 1 т.
Понякога - 2 т.
Почти никога - 3 т.
Никога - 4 т.

Подобно на всяка една вербална или физическа атака, обидните обръщения не са подходящи или приемливи в нито една ситуация. Нормално е от време на време да не сте съгласни по даден въпрос с партньора си, а това да доведе от своя страна до спор, което не е нещо непременно лошо. Стига разбира се вие и вашата половинка да се държите уважително един към друг и се изслушвате. Ако искате да постигнете най-добър резултат – винаги изказвайте гледната си точка максимално честно по един зрял начин. Избягвайте да прехвърляте вина. Искайте само това, от което се нуждаете. Впоследствие изслушвайте вашия партньор и ще видите, че той или тя ще стори същото.