Връзките са важна част от човешкия живот. Това е начин да се свържем с другите хора, да се почувстваме разбрани и обичани. Поради тяхната значимост е добре да положим усилия, за да създадем здрава и трайна връзка. Имайте предвид, че това изисква работа и от двете страни, търпение, компромиси, и голямо желание. Преди всичко обаче връзката изисква отдаденост и добра комуникация. Зрелите връзки обикновено имат зад гърба си опита на минали провалени, от които са си взели поуки. Връзката може да бъде сериозно разклатена, когато някой от следните аспекти бъде пренебрегнат или приет за даденост.

Обвързване

Много е важно да разберете какво означава да се обвържеш с някого. Това предполага сериозно намерение да свържеш живота си с друг човек, да му бъдеш верен, да споделяш с него добро и зло, да му се доверяваш напълно и да понесеш отговорността за неговото щастие. Накарайте партньора си да се почувства значим, подкрепяйте мечтите и целите си.

Комуникация

Комуникацията е ключът към успешната връзка. Важно е да говорите за проблемите, да не премълчавате, без да навлизате в излишни спорове и дразги, разбира се. Но също така е необходимо да зачитате личното пространство и настроенията на другия. Разберете кога не му се говори, кога е по-добре да отстъпите, кога е по-добре да замълчите.

Зряла срещу незряла любов

Една връзка изисква здравословна, разумна, зряла и осъзната любов. Затова е от голямо значение да различавате зрялата от незрялата любов.

Зрялата/здравословната любов: изчаква, замълчава, изслушва, доверява се, грижи се, уважава, приема, прощава, радва се за другия, приема партньора с неговите недостатъци, отстъпва, когато е необходимо, умее да се сбогува.

Незрялата/нездравословната любов: изисква, нуждае се, иска да промени другия, очаква, съревновава се, нетърпелива е, не прощава грешките, говори, но не слуша, бърка секса с чувства, ревнува, страхува се, отказва се лесно, наранява.

Взимане на поука от предишните грешки

Заздравяването на настоящата връзка или започването на нова изисква да се поучим от предишните си грешки, за да приложим наученото към настоящата или бъдещата си връзка. Бъдете нащрек спрямо човек, който: не проявява достатъчно усилия за вас; говори много, без да казва нищо; постоянно обвинява; не е склонен да признава грешките си.

    Ако полагате необходимите усилия и двамата, ако сте толерантни и добронамерени един към друг, ако и двамата имате желание, можете да изградите здрава, трайна и успешна любовна връзка.

Цветелина Велчева по материали от Psychology Today