Много различни видове тревожни разстройства, като социална тревожност, панически разстройства и различни фобии имат в сърцевината си страха от неизвестното.

Оказва се, че хората, които са чувствителни към неизвестното, могат да прекарват много време протеснявайки се какво може да се случи.

Например, хората с панически разстройства постоянно се тревожат, че ще изпаднат в паническа криза.

“Нарича се очаквана тревожност,” обяснява д-р Горка, водещият учен на изследването.

По време на тестовете учените са изследвали реакцията на мигане при умерено силни електрически шокове.

Резултатите показали, че хората с тревожни разстройства мигали по-силно на неочаквани шокове. 

Източник: Psy Blog