Изразът "Мъдростта идва с възрастта" е доста верен. Нещата, които научавате с годините ви учат как да откриете истинското щастие и ви показват кое е това, което наистина има значение. Всеки, който е живял дълъг и плодотворен живот, може да предложи мъдри размисли и житейски съвети.

На сайта Reddit например, хора задават въпроси към 101-годишната баба на потребител; ето част от нейните отговори:

- Кой е този съвет, който бихте дали на човек, започнал двайсетте си години?

"Никога не се предавай. Млад си и със сигурност те чакат трудности. Но недей да спираш!"

- Кой е най-важният урок, който сте научили?

"Бъди честен. Тогава хората ти отвръщат със същото".

- Някакъв съвет за достигане до 100 години?

"Винаги слушай човека до теб, ще научиш повече неща, отколкото ако ти казваш на другите какво да правят".

- Какво е онова нещо, което бихте препоръчали на всеки да го направи?

"Вижте колкото се може повече от света".

- Има ли тайни, свързани с начина на живот, за да достигнете такава възраст?

"Подремвайте си всеки ден".