Станислав Йежи Лец за лъжите

22 ноември 2016 г., 00:00
779

stevemart / Shutterstock

След изчистване на Историята от лъжите не е задължително да остане истината. Може и нищо да не остане.

Станислав Йежи Лец -  полски юрист, писател и поет сатирик, майстор на афоризмите и епиграмите, филолог и преводач.

Ключови думи:
Коментари