След изчистване на Историята от лъжите не е задължително да остане истината. Може и нищо да не остане.

Станислав Йежи Лец -  полски юрист, писател и поет сатирик, майстор на афоризмите и епиграмите, филолог и преводач.