"- Защо сега не можеш да летиш, мамо?
- Защото съм възрастна, миличко. Когато хората пораснат, те забравят как се лети.
- А защо забравят?
- Защото вече не са весели, невинни и чистосърдечни. Само веселите, невинните и чистосърдечните могат да летят."
(из “Питър Пан”)

Сър Джеймс Матю Бари (1860 – 1937) е шотландски писател, журналист и драматург, автор на пиесата, прераснала в прочутата детска книга „Питър Пан“ (1904).