Учени твърдят, че нов шрифт, разработен специално за целта, може да помогне информацията, която сте получили, след като сте прочели текст, написан на този шрифт, да се запечата дълбоко в мозъка ви. И това не е магия, а просто научен подход към проблемите на четенето, трудността и запаметяването. Екип от австралийски учени създадоха шрифт, удачно наречен Санс Форгетика, който е бил проектиран така, че да запомните текстовете, написани на него много добре.

Шрифтът е проектиран като е използвана теорията за “желателната трудност”, според която мозъците ни запомнят много по-добре информацията, която получават след като преодолеят определени малки трудности по пътя на достигането й. “’Шрифтът Санс Форгетика има липсващи части в буквите, но те са подбрани така, че въпреки трудността при четене, тя да не е особено голяма ”, коментира Стивън Банъм, дизайнер и лектор, и един от учените в екипа, които са създали магическия шрифт.

Science Alert