“Животът не е проблем за решаване, а реалност, която да бъде преживяна.”

Сьорен Киркегор - датски философ и теолог от 19-и век.