Смесените чувства и различните култури

11 юли 2018 г., 13:00
1145

Shutterstock

Много хора в западния свят възприемат т. нар. „смесени чувства“ като знак за нерешителност. Всъщност те са признак за „емоционална сложност“, твърдят учени.

Хората, които изпитват по-високо равнище на „емоционална сложност“ са също така по-способни да контролират емоциите си и са по-малко предразположени към депресия, установяват предишни изследвания.

Последното проучване обхваща хора от 16 различни страни с различни културни особености.

„Хората в много западни страни гледат на смесените чувства като на нещо нежелателно – сякаш човекът, който изпитва смесени чувства, е безхарактерен. – казва ръководителят на изследването, проф. Игор Гросман. – В действителност открихме, че както западните хора, така и представителите на други култури, които демонстрират смесени чувства са по-способни да различават емоциите си и живеят живота си по емоционално богат и балансиран начин.“

Хората, живеещи в култури, които са себе-ориентирани – като САЩ, Канада, Великобритания – преживяват по-ниско ниво на емоционална сложност, средностатистически.

Те са сравнени с хората, живеещи в ориентирани към другия култури, в които има по-голямо ударение върху семейните връзки и дълга. Пример за такива култури са азиатските страни и Русия.  

„Хората в тези ориентирани към другия култури е по-вероятно да изпитват емоционална сложност, защото са способни да виждат различни перспективи.

Например, те може да виждат загубата на работа като разочарование, но същевременно и като възможност да прекарат повече време със семейството си или да опитат нещо ново.

Човек, който живее в култура, ориентирана към личните постижения е по-вероятно да гледа на това събитие изцяло в отрицателна светлина.“

Данните са резултат от анализ на текстове и наблюдение на начина, по който представителите на различни култури описват емоционалните си преживявания.

„В целия проект степента, в която дадена култура насърчава фокуса повече върху другите, отколкото към себе си, включително и по-добра информираност за другите, е позитивно свързана с всички маркери на емоционалната сложност.

По-нататък, когато насочихме вниманието си към индивидите, които се фокусират върху другите във всяка една култура, също установихме по-висока емоционална сложност на лично ниво.

Източник: PsyBlog

Коментари