Склонността към развод се наследява генетично?

10 февруари 2019 г., 20:22
1557

Причините може да не се крият само в детството. Снимка: Shutterstock 

Не е новина наблюдението, че склонността към развод се предава между поколенията. Дълго време учените бяха убедени, че причините за това „наследяване“ са изцяло психологически. Ново изследване обаче твърди, че в основата си то се дължи на генетични фактори – макар че психологическите също са важни.

Например, по-невротичните хора са склонни да виждат партньорите си в по-негативна светлина. А т. нар. „невротизъм“ като личностна характеристика се предава през поколенията. Това, заедно с други психологически характеристики, които могат да се предават генетичноможе да обясни защо разводите се срещат в няколко поредни поколения.

„… откриваме силни и последователни доказателства, че генетичните фактори са отговорни за предаването на развода от поколение на поколение“ – казва д-р Джесика Салваторе, първият автор на изследването.

В момента господстващото схващане е, че децата на разведени родители имат проблем с междуличностните умения и способността за обвързване, нужни за поддържането на дълготрайна връзка. Затова ако една двойка потърси помощ от семеен терапевт и той научи, че единият партньор идва от разведено семейство, терапевтът ще работи предимно върху подобряване на междуличностните умения и способността за обвързване на този партньор. Това обаче може да не е най-добрият подход към проблема. Терапията, насочена към определени личностни проблеми, може да даде по-добър резултат, смята Салваторе. Например, ако поради склонността си към невротизъм единият партньор възприема поведението на другия по-негативно, отколкото друг в подобна ситуация би го възприел, когнитивно-поведенческата терапия би могла да помогне за коригиране на подобен тип възприятия.

Източник: PsyBlog

Коментари