В един идеален свят би трябвало колкото повече знаеш и умееш, толкова по-добре да е възнаграден труда ти. Реалността обаче е друга и то, не само в България. Да, принципно бихте могли да опитате да си издействате повишение на заплатата с упорита работа и тактически преговори с ръководството. Изследване на BBC показва обаче, че има и други, вероятно дори по-важни фактори. Някои от тях можем да контролираме, други просто са си въпрос на демографски шанс или пък чист късмет.

1. Млад и роден в точното време

Статистически изчислено тенденцията за най-бързо повишаване на доходите е най-висока в началото на кариерата и годините от 20 до 30. Това е периодът, в който повечето хора започват с по-ниска заплата, но е много вероятно бързо да придобият умения и опит, които да им донесат повишение. След това този бърз темп се забавя - през 30-те и 40-те години, като заплащането средно расте съответно с 2% и 1% годишно. А след прехвърляне на билото на 50-та годишнина, когато тръгваме към пенсионирането, то обикновено започва да спада. Интересен факт от статистическия преглед на BBC e и че всяко следващо поколение печели повече от предишното. Например родените в началото на 70-те години печелят с около 16% повече на 28-годишна възраст, отколкото родените в края на 50-те години. При поколението на милениълите обаче историята е съвсем друга. Родените в края на 80-те години печелят по-малко на 28 години, отколкото поколението, родено 10 години по-рано. Това е така, защото милениелите стартираха кариерата си по средата на безпрецедентен спад в заплащането, след рецесията през 2008 г.

2. Смяна на работното място

Вместо да преговаряте с шефа си за увеличение на заплатата, може да просто да опитате да смените работодателя. Изчисления на BBC показват, че хората, останали на същото работно място през 2018 г. са получили реално 0,6% годишно увеличение на заплатата след инфлация. Докато при тези, които са сменили работодателя си през 2018 г. възнаграждението скача с 4,5%. Обяснението е просто – смяната на работодателя е обвързана с възможността за договаряне на по-висока заплата.

3. Трудова миграция

Чувствителното увеличение на заплатата неизбежно е свързано с процеса на урбанизация, който стремително се забързва в последните години. Парите са в големите градове и това е мощен стимул за неспирния поток от работна ръка към тях в търсене на по-добро заплащане. Наблюденията на BBC сочат, че средностатически всеки, който е предприел смяна на работното място плюс смяна на региона си е осигурил средно с 9% по-високо възнаграждение. За Острова потокът на трудова миграция е насочен основно към Лондон или Манчестър, където има по-широк набор от работни места, и съответно по-голяма възможност за избор, а  оттам и по-високо заплащане. Експерти обаче смятат тази тенденция за неустойчива заради множащите се опции за дистанционна работа. Не е за пренебрегване и фактът, че по-голямата заплата в големите градове бързо бива "изяждана" от неизменен ръст на разходите за жилища, наеми и т.н.

4. Да си мъж

Почти 50 години след приемането на Закона за равното заплащане, във Великобритания е постигнат значителен напредък в премахването на разликата възнагражденията на мъже и жени, отчита BBC. Въпреки това мъжете все още получават средно с 18% повече, отколкото жените. Тази разлика е по-малка сред по-младите, но нараства до 11% при възрастовата група 30 + и е най-голяма при поколението наз 50 годишна възраст.

5. На дъното или на върха

Колко бързо се увеличават доходите ви зависи и от това къде сте намирате в общата скала на трудовите възнаграждения. Факт е, че при тези, които са в долната част, се наблюдават най-много ръстове в последните години. Така например, за Великобритания през последните две десетилетия реалната заплата на най-нископлатената една пета от работещите е нараснала с 40% или два пъти по-бързо от средните доходи. Това се дължи главно на въвеждането на минимална работна заплата през 1999 г., която непрекъснато се увеличава с времето. Сега тя възлиза на 8,21 паунда за хора на възраст над 25 години, което я прави и една от най-високите минимални заплати в света. Това от своя страна тласка нагоре и възнагражденията на тези, които са над тях в социалния разрез, твърди правителството.

6. Да бъдеш по-продуктивен - и да се надяваш, че всички останали също са такива

Има много причини, поради които заплащането ни може да расте или да се свива от година на година - от решенията, които вземаме, до промени в правителствената политика и това как обществото цени работата, която вършим. Но дългосрочният двигател на това, което се случва с нашето колективно заплащане, е колко сме продуктивни. Колкото по-висока е производителността на час, толкова повече нашият работодател може да си позволи да ни плати. Повишаването на производителността и съответно заплатите е главно в ръцете на работодателите и правителството, които могат да инвестират повече в обучение, технологии и модерно оборудване. Това е начинът да се гарантира, че следващото поколение ще се радва на по-висок жизнен стандарт от сегашното, обобщава BBC.

Мениджър Нюз