„С каквото се похвалиш, без него ще останеш. Щастието обича тишината.“ (Талмуд)

Талмудът се смята за авторитетен запис на религиозни обсъждания на еврейски закони, етика, легенди и истории. Той е основен източник за законодателство, обичаи и морални ценности на юдаизма. В основата на Талмуда е залегнал Старият завет, особено първият му раздел – Петокнижието (Мойсеевият закон или Тората).