В опит да спрат дискриминацията срещу пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС, четири български организации призовават към предприемане на активни действия за промяна на българското законодателство и привеждането му в съответствие с европейското. Целта на инициативата  е да бъдат признати съществуването и правните последици от законно сключените граждански бракове и партньорства между лица от един и същи пол в други държави-членки. 

Подписите се събират на адрес https://www.peticiq.com/samesexcouples, а текстът на съобщението цитира отказа на Столична община да признае брака между хомосексуална двойка, сключен във Великобритания. Целта на българската кампания е да набере 5000 подписа в подкрепа. Паралелно върви и кампания за набиране на подписи на европейско ниво през правозащитната платформа All Out. На адрес https://go.allout.org/en/a/lovemoves/ вече са събрани над 11 000 подписа в подкрепа на инициативата, а крайната цел е 20 000 подписа.   

„Непризнаването на сключения във Великобритания брак от страна на българското правителство, нито друга форма на узаконяване на семейството между лица от един и същи пол, се отнася и за семействата, както на български, така и на чуждестранни граждани. По този начин България нарушава Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правата на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки (Директива за свободно движение). Страната отказва да третира семейства и партньорства между лица от един и същи пол като такива и по този начин нарушава свободата на движение на гражданите на ЕС и техните семейства“, коментира Деница Любенова, юрист в Младежка ЛГБТ организация „Действие“.

В България вече възникват казуси по темата. По-рано през годината Административният съд в София отсъди в полза на правото на пребиваване на съпружеска хомосексуална двойка в България, на която Дирекция „Миграция“ към МВР отказа право на пребиваване, позовавайки се на определението на „брак“ в Конституцията на РБ, а именно като „съюз, сключен между мъж и жена“. Казусът е на семейна двойка, в която единият член е гражданка на Австралия, а другият - на Франция. Според Директивата за свободно движение и скорошната практика на Съда на Европейския съюз по решението „Коман“ - Coman, C-673/16, австралийката би трябвало да получи от българските власти позволение за пребиваване в България, тъй като упражнява правото си на свободно движение като член на семейството на гражданин на ЕС. Въпреки че решението на Административен съд - София-град е в съответствие със решението на Съда на Европейския съюз, то беше неправомерно и в нарушение на задължителното Право на ЕС и решение на Съда обжалвано от страна на Дирекция „Миграция“ към МВР.   

Кампаниите за събиране на подписи в подкрепа се организират от фондация GLAS, Фондация “Ресурсен център – Билитис”, Младежка ЛГБТ организация “Действие” и правозащитната онлайн платформа "Маргиналия" в рамките на проекта Love Moves, финансиран от Rights, Equality and Citizenship Programme на Европейската Комисия. Координатор на инициативата е Центъра за изследване на демокрацията.