Участниците в изследването са били разпределени в три различни разговорни ситуации: неутрална, саркастична и искрена.

“Тези, които бяха в саркастичните ситуации впоследствие се справиха много по-добре на креативните тестове от онези, които бяха в условия на искреност или в контролната група.

Това показва, че сарказмът има потенциала да катализира креативността при всеки.”

Източник: Psy Blog