Сарказмът може дори да не застраши връзката ви с някого, с когото се познавате добре.

Но въпреки, че сарказмът е смятан за една от ниските форми на остроумие, той изисква сериозна умствена енергия.

“За да се генерира или разкодира сарказъм и изразителят и слушателят трябва да преодолеят противоречието, т.е. психологическата дистанция, между буквалното и актуалното значение на саркастичните изрази.

Това е процес, който активира абстрактното мислене и се улеснява от него, което на свой ред стимулира креативното мислене”, обяснява д-р Франческа Джино, един от авторите на изследването.

Сега учените са установили, че сакразмът всъщност може да предизвика креативност, вместо само да бъде страничен резултат.

“Ние не само демонстрираме причинния ефект на саркастичния израз върху креативността на хората, както и относителната цена, която изразяващия и слушателя трябва да понесат, ние също демонстрирахме, за първи път, когнитивните ползи, които носи сарказма на слушателите.”