1. Трима братя хващат общо 29 риби. Когато единият брат остави 6 от своите риби настрана, другият брат остави 2 риби настрана, а третият вземе три, за да сготви рибена супа, всички остават с равен брой риби. Колко риби е уловил всеки от братята?

2. Скуби Ду, Шаги, Фред и Дафни седят на пейка. Ако Фред, който седи най-вляво, седне между Шаги и Скуби Ду, Скуби Ду ще бъде най-вляво. Кой къде седи?

3. Пумба посадил 8 жълъда. От всички тях, с изключение на два, пораснали дървета. Всички дървета, с изключение на две, родили жълъди. Жълъдите от всички дървета, с изключение само на едно, не били вкусни. Колко са дърветата с лоши жълъди?

4. 240 ученици от Пловдив и от София отишли на летен лагер. 125 от тях били момчета (65 от Пловдив), а останалите 53 деца били момичета от София. Колко деца са дошли от Пловдив?

5. В едно семейство има четири деца. Те са на 5, 8, 13 и години. Имената им са Мария, Филип, Ана и Лили. Едно от момичетата ходи на детска градина. Мария е по-голяма от Филип, а сборът от годините на Ана и Мария се дели на три. На колко години е всеки?

Ще намерите отговорите на следващата страница.