"Всичко в Природата съдържа всички сили на природата. Всичко е направено от една скрита материя."

Ралф Уолдо Емерсън - американски мислител и писател, чиято философска проза граничи с поезия, основоположник на движението трансцендентализъм, посветил живота си на борбата за утвърждаване на индивидуална свобода – днес считана за типична черта на американския характер и основно човешко право.