Затова си крив,
защото си жив.

АРГУМЕНТАЦИЯ, 
Из „Люти чушки“