Какъв е твоят език, море?
    — Езикът на вечния въпрос.
    — Какъв език е твоят отговор, небе?
    — Езикът на вечното мълчание.