Около една трета от хората над 45 години, както и много, които са дори още по-млади, имат сериозен психологически проблем. Хроничната самота засяга 42,6 милиона души над 45 години само в САЩ, което е около една трета от хората в тази възрастова група.

Социалната изолираност и самотата може да са по-вредни за общественото здраве от затлъстяването да речем. Над 100 различни изследвания са установили, че самотата е свързана с 50-процентно увеличаване на риска от преждевременна смърт.

Повече от една четвърт от населението на САЩ живее само. Над половината от хората в щатите са без брачен партньор и броят на браковете непрекъснато намалява.

“Тенденциите показват, че в Америка, и не само, хората стават все по-социално изолирани и изпитват самота,” обяснява професор Джулиан Хол-Лунщад от Американската психологическа асоциация.