Дали вятърът, дъжда или слънцето могат да повлияят на вашето психично здраве?

Ново изследване показва, че има един фактор, който зависи от времето, от който наистина зависи нашето психично здраве. И това е количеството слънчеви часове.

Дъждът, въздушното замърсяване, вятърът, високите или ниските температури имат пренебрежимо нисък ефект.

Но именно количеството време, между изгрев и залез е свързано със здравословното здраве на хората. Учените са изследвали данни от 16 542 души.

Авторите на изследването обясняват резултатите: