Психичното здраве се влияе от часовете слънчеви лъчи

17 ноември 2016 г., 13:00
581

Copyright: Jack Frog / Shutterstock

Дали вятърът, дъжда или слънцето могат да повлияят на вашето психично здраве?

Ново изследване показва, че има един фактор, който зависи от времето, от който наистина зависи нашето психично здраве. И това е количеството слънчеви часове.

Дъждът, въздушното замърсяване, вятърът, високите или ниските температури имат пренебрежимо нисък ефект.

Но именно количеството време, между изгрев и залез е свързано със здравословното здраве на хората. Учените са изследвали данни от 16 542 души.

Авторите на изследването обясняват резултатите:

“Хората предполагат, че в дъждовни дни или в замърсен ден ще бъдат депресирани. Но ние не установихме това. Наблюдавахме слънчевото излъчване или какво точно количество слънчеви лъчи стига до земята. Опитахме се да отчетем останалите времеви фактори, но те просто отпаднаха. Това, което остана като наистина значим фактор бе само времето между изгрева и залеза.”

Източник: Psy Blog

Коментари