Този кратък тест със случайни въпроси ще тества общата ви култура и познанията ви на разнообразни теми. Някои въпроси ще ви се сторят твърде лесни. Но има и препъни-камъчета.

Вижте сами!