Притча за знанието

23 август 2018 г., 14:40
1928

kross13 / Shutterstock.com

Учениците разпалено обсъждали изречението на Лао Дзъ: "Този, който знае, не говори, а този, който говори, не знае." Когато пристигнал Учителят, те го попитали:

- Учителю, какво означават тези думи?

- Кой от вас знае, как ухае розата? - попитал ги той в отговор.

Всички знаели.

- Разкажете за това - предложил той.

Никой не казал нито дума.

Антъни де Мело "Една минута мъдрост"

Ключови думи:
Коментари