Един мъж си купил голяма красива къща с прекрасна градина, но завистлив човек живеел в съседната къща. Той постоянно се опитвал да развали доброто настроение на съседа си и да съсипе деня му, хвърляйки боклук в двора му.

Един ден мъжът се събудил в приповдигнато настроение, излязъл на верандата си и там видял захвърлена кофа, цялата в кал. Той вдигнал кофата, измил я най-старателно, напълнил я с най-сочните ябълки и отишъл при съседа си.

Щом чул почукването, завистливият съсед си помислил „Най-накрая го хванах!”. Той отворил вратата, но не видял ядосано лице, както очаквал.

Вместо това мъжът му подал кофата с ябълки и казал: „Всеки трябва да споделя това, което има.”