Един мъж видял невзрачно насекомо, което се давело във водата, отчаяно мъчейки се да излезе. Той протегнал пръст, за да го избави, но не успял, тъй като то го ужилило на мига. Той обаче не се отказал и продължил да опитва да го спаси, дори и след като го ужилило повторно. Като видял това, приятелят му рекъл:

- Няма ли да спреш да го спасяваш, след като продължава да те жили?

А човекът му отвърнал:

- Природата на насекомото е да жили. Моята природа е да обичам и да спасявам. Трябва ли да се отхвърля своята природа да обичам, само защото неговата е да жили? Нека то бъде такова, каквото е, а аз – да остана верен на това, което съм.