Притча за верния път

25 октомври 2018 г., 14:51
11647

Guliver / iStock

Ученикът Джошу се обърнал към учителя Нансен:

- Кой е верният път?

Нансен отговорил:

- Всекидневният път е верният път.

Джошу запитал:

- Мога ли да го науча?

Нансен отвърнал:

- Колкото повече учиш, толкова по-далеч си от пътя.

Джошу полюбопитствал:

- Но, ако не го изучавам как ще го узная?

Отговорът на Нансен бил:

- Пътят не е сред видимите неща, нито сред невидимите, той не спада към познатите неща, нито към непознатите. Не го търси, не го изучавай, не го назовавай. За да се озовеш на него, разтвори себе си широко като небето.

Дзен коан

Ключови думи:
Коментари