Когато Учителя остарял и изнемощял, учениците се събрали и започнали да го молят да не умира.

- Ако не си отида, как ще се научите да виждате? – отвърнал той.

- Какво е това, което не можем да видим, докато си с нас?

Учителя замълчал.

Когато наближил часът на смъртта му, учениците се доближили и го попитали отново:

- Какво е това, което ще видим, когато ти си отидеш?

С жив блясък в очите, Учителя рекъл:

- Аз правех едно единствено нещо – стоях на брега на реката и раздавах вода. След като си отида, вярвам, че ще забележите реката.

Антъни де Мело