Живял някога един син на овчар. Един ден той отишъл разстроен при Мъдрата свиня. Разказал как случайно отнел живота на пеперуда. Детето изпаднало в ужас, тъй като знаело от своята майка, че е голямо прегрешение да се убива.

Свинята се съгласила с твърдението, но добавила, че убийството е грях, само когато човек убива, без да му се налага, защото изпитва удовлетворение от постъпката си. Свинята обяснила още, че ежедневно умират куп пеперуди, защото птиците ги ползват за храна, а и заради лошото време, но това е съвсем естествен процес.

- Да, но аз чувам гласа на майка ми, който ми казва, че това, което направих, е много погрешно! - възразило момчето.

- Тогава му обясни всичко и нека знае, че не е прав! -отвърнала Свинята.

Тогава момчето започнало да реди някакви думи тихичко. Внезапно то се усмихнало и отпрашило в неизвестна посока. Дори не се сетило да благодари на събеседника си.

- Човеците наистина много ги бива да се забъркват в проблеми, за да могат след това с облекчение да си отдъхнат от тях. Жалко все пак за пеперудата. И тя е била другар на някого… - въздъхнала Мъдрата свиня.