Един богаташ изпратил сина си при най-големия мъдрец на света, за да му разкрие тайната на щастието.

След дълго пътуване младежът най-сетне пристигнал. Какво било учудването му, когато видял, че мъдрецът живее в огромен и пищен палат. Пристъпил през прага му, а там - нова изненада - дворът и залите били пълни с веселящи се хора, музиканти, фокусници, танцьори. В центъра на една от залите седял мъдрецът и разговарял с дошлите да го посетят. Младежът се приближил и обяснил за какво е дошъл. Мъдрецът му казал:

- Сега съм зает – използвай времето докато чакаш, за да разгледаш двореца. Но имам едно условие – ще ти отговоря на въпроса само ако обиколиш двореца с тази лъжица в ръка – и му подал една лъжица.

- Но внимавай, в нея има две капки олио и ти не трябва да ги разлееш.

Младежът обиколил двореца и след три часа се върнал при мъдреца с лъжицата в ръка и капките олио  в нея. Мъдрецът го попитал:

- Е, видя ли прекрасните ми персийски килими? Видя ли великолепната ми градина – моите градинари работиха 10 години, за да я създадат? Видя ли невероятните картините и статуи?

- Не! – отговорил младежът. – Внимавах да не разлея капките олио!

- Обиколи тогава пак двореца, но този път разгледай всичко. – поръчал Мъдрецът.

Младежът повторил обиколката като този път се отдал изцяло на удоволствието да разгледа всичко. Но когато се върнал в залата при Мъдреца с ужас забелязал, че е разлял капките олио в лъжицата.

- Сега разбра ли? В това е смисълът на щастието - да съумееш хем да се насладиш на прелестите на живота и света край теб, хем да не забравяш и за двете капки олио в лъжицата! - казал Мъдрецът.