Един ученик попитал учителя си:

- Учителю, не разбирам едно нещо. Когато отидеш при бедняка той е приветлив и винаги ти помага, с каквото може. А когато отидеш при богатия, той никога не ти помага и гледа само себе си. Защо става така?

Учителят отговорил:

- Погледни през прозореца, какво виждаш?

- Жена с дете в количка, отиваща на пазар...

- Добре. А сега погледни в огледалото, какво виждаш там?

- Че какво мога да видя там, виждам себе си.

- Точно така - отвърнал Учителят - прозорецът е от стъкло и огледалото е от стъкло. Трябва само да добавиш малко сребро и вече виждаш само себе си.