Минавало щастието през гората, но паднало в дълбока яма. Започнало да плаче, но в този миг покрай ямата минал мъж. Щастието започнало да вика за помощ.

– Какво ще ми дадеш в замяна? - питал мъжът.

– Какво искаш? - отговорило Щастието.

– Искам голяма и красива къща с изглед към морето.

В миг желанието на мъжа се изпълнило, той се затичал към новата си скъпа къща и забравил за Щастието в ямата. То започнало да вика още по-силно. Минал друг мъж покрай ямата и чул виковете му.

– Човече, измъкни ме оттук. – замолило Щастието.

– Какво ще ми дадеш в замяна? – попитал мъжът.

–  Каквото поискаш. – отговорило Щастието.

– Искам много коли, все скъпи и хубави. – пожелал си мъжът.

Неговото желание също се изпълнило, а той също не помогнал на Щастието.

То загубило надежда, но не след дълго минал друг мъж, който го извадил от дълбоката яма и продължил по пътя си. Щастието го настигнало и го попитало какво иска да получи в замяна, а мъжът казал, че не се нуждае от нищо. Така Щастието вървяло след него, без да го напуска никога.