Една жена се оплаквала на Мъдреца от своята съдба.

— Защо ми разказваш всичко това и защо плачеш, нали това в крайна сметка е твоя отговорност?! — казал по едно време Мъдрецът.

— Но, нима мога да бъда отговорна за това, че съм се родила жена?

— Да бъдеш жена не е съдба. Това е твоето предназначение. А твоята съдба зависи от това, как ти ще се разпореждаш с нея.