Някога, в едно далечно кралство, живеел крал, който вечно бил недоволен. Всичките му поданици го наричали разглезеният крал, защото постоянно мърморел и намирал и в най-малкото нещо недостатъци.

Така например, широкият и дълъг път пред двореца, му се струвал неравен и след всяка разходка по него, кралят се оплаквал от болки в краката. ВВеднъж толкова се ядосал, че заповядал на пътя да бъдат постлани кожи, за да може когато стъпва да му бъде меко.

В този момент до него бил дворцовият шут и чул прищявката на своя господар. Започнал да се смее и казал на краля си:

– Скъпи кралю, това е лудост! Защо да хабите богатството си от кожи и да убивате нови животни? Не е ли по-добре да вземете две кожи и да ги увиете около краката си?

Кралят се замислил, а след това решил да пробва идеята и тя му харесала. Вече не се оплаквал, че краката го болят.

Така е и с всичко останало. Понякога, за да променим нещо в света около нас, трябва да променим най-напред себе си.