Един продавач на раци всеки ден предлагал стоката си на брега, като държал раците в две кофи, едната с капак, другата не. Дошла една жена и решила от любопитство да попита защо е така.

Продавачът посочил с пръст кофите и казал: "Тази тук е пълна с чуждоземни раци, а в другата са наловените край нашия бряг".

Жената не го разбрала и пак попитали защо едната кофа е с капак, другата не. Тогава продавачът обяснил: когато някой от чуждоземните тръгне да излиза от кофата, другите по всякакъв начин се опитват да му помагат, затова поставям капак на кофата. При нашите не е необходимо, щом видят, че някой тръгне да бяга, веднага го връщат на дъното."

Завистниците предпочитат да се откажат от това, което имат, отколкото да приемат, че другите има повече.