Старче, моля те, кажи ми какво е просветление?

Старецът се усмихна, пусна тежестта от раменете си и се изправи.

- Да, разбрах! - отговори Миларепа - Благодаря ти, старче, но бъди така мил и ми отговори на още един въпрос. Какво следва след просветлението?

Усмихвайки се отново, този път старецът нарами товара си, изправи се и продължи по пътя си...