Един човек си вървял по пътя. Изведнъж видял трима работници, които пренасяли камъни.

Попитал първия: Какво правиш?

- Печеля пари.

Попитал втория: Какво правиш?

- Влача тези проклети камъни.

Попитал третия: Какво правиш?

- Строя прекрасен храм.

Едно и също ли са правели работниците?