Намерил веднъж един човек яйце от орел. Занесъл го вкъщи и го сложил в полога на кокошките. След време се измътило орле. Расло с пиленцата и постепенно заприличало на тях: започнало да кудкудяка, ровело в земята да търси червеи, пляскало от време навреме с крила и се опитвало да полети.

Минало време, орлето станало голям орел, а все така си живеело с кокошките. Веднъж съзрял в небето голяма и горда птица, която грациозно се реела.

Очарован от полета й, орелът попитал:

- Каква е тази птица?

- Това е орел, царят на всички птици – отвърнали кокошките. – Той принадлежи на небето. А всички ние, които сме кокошки, само си ходим по земята.

Поука: Орелът, вярващ че е кокошка, живее и умира като кокошка.