Една змия край село ухапала толкова много хора, че малцина се осмелявали да излязат на полето. Учителят бил толкова свят човек, че успял да опитоми змията и я е убедил да практикува дисциплината на ненасилието.

Не било нужно много време на селяните да открият, че змията е станала безобидна. Хвърляли камъни по нея, влачили я за опашката.

Измъчена и пребита, змията се промъкнала в къщата на Учителя една нощ, за да се оплаче. Той ѝ рекъл:

- Приятелко, ти престана да плашиш хората, това не е добре.

- Но нали ти ме учи да практикувам дисциплината на ненасилието!

- Казах ти да спреш да ги хапеш, а не да спираш да съскаш!

Антъни де Мело