Вървял един човек из полето. Минал покрай един селянин и го попитал:

- Човече, след колко време ще стигна до града?

Селянинът го погледнал, и му показал с ръка да продължава да върви. Пътникът помислил, че не го е разбрал, и попитал отново:

- След колко време ще стигна до града?

Селянинът отново му посочил с ръка да върви.

"Е, явно на човека не му е до мене" – си казал пътникът и продължил.

На края на нивата чул селянинът да вика след него:

- Човече, ще стигнеш във града по обяд.

- Добре де, два пъти те попитах, защо чак сега ми казваш? – попитал пътникът.

- За да зная кога ще стигнеш, трябва да те видя как вървиш- отговорил му селянинът.

Източник: horizonti.info