Живели две жени в една къща по времето на цар Соломон. Всяка имала бебе. Една нощ едното бебе починало и жената, на която било то разменила децата. На сутринта другата жена видяла, че нейното бебе не диша, не мърда.

Усъмнила се и казала, че това бебе не е нейно. Започнали да се карат и накрая стигнали до съд.

– Всяка от вас казва, че мъртвото бебе не е нейно. За да избегна всякакви обиди и да завърши процесът честно, ще разделя живото бебе на две. – казал самият Соломон.

– Така е по-добре. – казала едната жена.

– Не, не разделяйте бебето, по-добре го дайте на нея. – казала с уплаха другата жена.

В този момент всички разбрали коя е истинската майка на детето.