Една жена казала на Сократ:

— О, какво уродливо лице имаш, Сократе!

На което той отговорил:

— Твоите слова биха ме огорчили, ако ти отразяваше всички предмети като чисто огледало. Но ти си криво огледало, а кривото огледало всичко обезобразява.