Притча за кривото огледало

23 октомври 2019 г., 14:40
1912

Статуя на Сократ в Гърция. Снимка: Anastasios71 / Shutterstock

Една жена казала на Сократ:

— О, какво уродливо лице имаш, Сократе!

На което той отговорил:

— Твоите слова биха ме огорчили, ако ти отразяваше всички предмети като чисто огледало. Но ти си криво огледало, а кривото огледало всичко обезобразява.

Ключови думи:
Коментари