Попитали Диоген:

- По какъв начин човек може да стане самостоятелен?

- Би могъл, ако започне преди всичко да упреква себе си в това, за което порицава другите.