В Рая имало два ангела, които отговаряли за връзката между Бога и хората и за пренасянето на техните послания. Единият непрекъснато летял нагоре-надолу, а другият си почивал върху един облак. Един ден този, който все нямал работа, попитал другия:

- Какво правиш та не се спираш на едно място? Непрекъснато кръжиш нагоре и надолу...

- Нося на Бога молитвите на хората, които започват с „Помогни ми, Господи...". А ти, какво правиш? Защо все си почиваш? Нямаш ли какво да носиш на Господ?

- Аз му нося посланията на хората, които започват с „Благодаря ти, Господи..."

Притчата е част от сборника "ВИНАГИ ИМА НАДЕЖДА. 150 ПРИТЧИ ЗА ИЗКУСТВОТО НА ЖИВОТА", издателство Гнездото