Веднъж Мъдрецът извикал при себе си своите ученици и им показал един бял лист, в средата на който била поставена една черна точка.

- Какво виждате тук? – попитал старият учител.

- Точка. – казал един от учениците.

- Черна точка! – потвърдил друг.

- Голяма черна точка! – уточнил трети.

 Тогава Мъдрецът седнал в един ъгъл и заплакал.

- Учителю, какво направихме, защо се разстрои така? – заразпитвали тревожно учениците.

- Плача, защото всички вие, мои ученици, виждате единствено малката черна точка, а никой не забелязва големия бял лист…